Instalacja WordPress

Instalacja WordPress

WordPress jest jednym z darmowych systemów zarządzania treścią (CMS), pozwalającym na prowadzenie własnej stromy www w prosty i szybki sposób. System ten zawiera wiele funkcjonalności między innymi obsługę motywów oraz dodatków/pluginów, które większość z nich jest darmowych. WordPress jest najpopularniejszym systemem wykorzystywanym do prowadzenia własnego bloga.

System WordPress można zainstalować na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie własnego serwera www opartego na linux ubuntu server. Inne opcje instalacji to wykorzystanie własnego publicznego serwera www (hosting) lub korzystając z lokalnej aplikacji tworzącej wirtualny serwer www, takiej jak XAMPP. Artykuł opiera się na pierwszym ze sposobów, czyli instalacja WordPress z wykorzystaniem lunux Ubuntu Server.

Podstawowe wymagania (wersja 4.2.3)
– PHP minimum 5.2.4 (zalecana 5.4),
– MySql minimum 5.0 (zalecana 5.5),

Tworzenie bazy danych dla strony www (każda linijka to osobny kod)
W linii poleceń wpisać:

$ mysql -u root -p mysql> CREATE DATABASE strona1DB;
 mysql> CREATE USER uzytkownik IDENTIFIED BY 'hasloUzytkownika'; mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON strona1DB. *TO uzytkownik@localhost IDENTIFIED BY 'hasloUzytkownika'; mysql> FLUSH PRIVILEGES; mysql> EXIT

strona1DB – dowolna nazwa dla bazy danych strony www
uzytkownik@localhost – uzytkownik – dowolna nazwa dla użytkownika (administratora) bazy danych
hasloUzytkownika – dowolne hasło – proste hasło dla lokalnej strony (niewidocznej z internetu), dla strony widocznej z internetu zalecane jest stworzenie bardzo silnego hasła.

Pobranie pakietu WordPress

 1. Przejście do folderu
   /src/$ cd /usr/src
 2. Fizyczne pobranie pliku na dysk
  sudo wget https://pl.wordpress.org/wordpress-4.2.3-pl_PL.zip
 3. Instalacja pakietu unzip
  sudo apt-get install unzip
 4. Stworzenie folderu o dowolnej nazwie – folder będzie przechowywał pliki systemu joomla
  sudo mkdir /var/www/html/wordpress
 5. Rozpakowanie archiwum do stworzonego folderu
  sudo unzip -d /var/www/html/wordpress wordpress-4.2.3-pl_PL.zip
 6. Nadanie praw do folderu joomla
   sudo chown -R www-data.www-data /var/www/html/wordpress/

  oraz

  sudo chmod -R 775 /var/www/html/wordpress/

Uruchomienie instalatora

W przeglądarce internetowej wpisać adres IP serwera z dopiskiem /wordpress/
np: 192.168.10.10/wordpress/

Na ekranie pojawi się instrukcja instalacji systemu WordPress

Po kliknięciu “Zaczynamy” przejdziemy do konfiguracji połączenia z wcześniej stworzoną bazą danych.
Nazwa bazy danych – jest to nazwa bazy, która została stworzona wcześniej (strona1DB)
Nazwa użytkownika – j.w. (uzytkownik)
Hasło – j.w. (hasloUzytkownika)
Adres serwera bazy pozostaje bez zmian
Przedrostek wykorzystywany jest w przypadku, gdy jedna baza danych jest używana do kilku stron. W przeciwnym razie można pozostawić nazwę bez zmian.


Gdy na kolejnym ekranie pojawi się poniższy komunikat należy wykonać instrukcję z pierwszego ekranu. Należy zalogować się na serwer i zmienić nazwę pliku wp-config-sample.php na wp-config.php oraz jego zawartość na tą która wyświetla się na ekranie (nie całą zawartość lecz tylko niektóre elementy dotyczące bazy danych). Dopiero po dokonaniu zmian w pliku klikamy na przycisk “uruchomienie instalacji”

Na kolejnej stronie należy uzupełnić takie dane jak nazwa dla strony, nazwę użytkownika (Administratora witryny), hasło oraz adres email.

Teraz można się zalogować na zapleczu strony
adres_ip_strony/wordpress/wp-login.php

Zapisz

Zapisz