LinuxNews

Linux – Statyczny adres IP

Statyczny adres IP

Domyślnie system Linux ma włączone dynamiczne pobieranie adresu IP oraz adresów DNS z serwera DHCP. Jednakże zdażają się sytuacje gdy niezbędne jest ustawienie adresu statycznego adresu IP, bądź zmiana lub dodanie adresów DNS. W tym artykule przedstawiony jest sposób zmiany ustawień dotyczących adresacji IP w systemie Ubuntu za pomocą lini poleceń. Zanim jakikolwiek plik zostanie zmieniony polecam zrobić kopię tego pliku bądź spisanie kluczowych linii na kartce.

 1. Otworzyć linię poleceń
 2. Przejść do folderu poleceniem
  
  
  
  1
  cd /etc/network/
 3. Otworzyć plik interfaces poleceniem (z uprawnieniami administratora)
  
  
  
  1
  sudo mcedit interfaces
 4. Plik przed zmianą:
  1
  auto eth0
  
  
  1
  iface eth0 inet dhcp
 5. Plik po zmianieauto eth0
  
  
  1
  iface eth0 inet
  1
  static

  – ustawia statyczny adres IP

  
  
  1
  adress 192.168.0.2

  – adres statyczny dla komputera

  
  
  1
  netmask 255.255.255.0

  – maska podsieci

  
  
  1
  gateway 192.168.0.1

  – brama domyślna – wyjśce do sieci internet (wskazuje router, który pośredniczy między siecią internet a siecią lokalną/domową)

  
  
  1
  dns-nameservers 192.168.0.1 192.168.0.5 10.0.0.1

  – przykładowe adresy serwerów DNS odzielone spacją

 6. Po zapisaniu i zamknięciu pliku należy zrestartować karte sieciową poleceniem:
  
  
  1
  sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0
 7. Sprawdzić czy zmiany są widoczne należy sprawdzić poleceniem:
  
  
  1
  ifconfig