Windows 10 łącznik z Windows Server 2012 R2 Essentials

Windows 10 łącznik z Windows Server 2012 R2 Essentials

Windows 10 łącznik z Windows Server 2012 R2 Essentials

Windows Server 2012 w wersji Essentials ma możliwość instalowania małej aplikacji o nazwie Windows Server Launchpad, która umożliwia łączenie komputera klienckiego z serwerem. Łącznik / Launchpad dostarcza takie funkcje jak automatyczna kopia zapasowa, udostępnianie mediów, oraz dostęp do plików i serwera z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki www. Dla administratorów aplikacja udostępnia dane diagnostyczne, informacje o komputerach i serwerze oraz dostęp do panelu zarządzania.

Łącznik / Launchpad zgodny jest z systemami rodziny Windows 7, Windows 8/8.1. Niestety dla Windows 10 domyślna aplikacja pobierana z serwera  (nazwa_domeny.remotewebaccess.com) nie będzie działać nawet po ustawieniu tryby zgodności. Rozwiązaniem problemu jest użycie aktualizacji systemu, która ukazała się z dniem premiery Windows 10 i należy zainstalować ręcznie pobierając ją z tego miejsca (link). Aktualizacja jest dostępna dla kilku różnych systemów domyślnie nie obsługiwanych.

Do prawidłowego działania łącznika system powinien być odłączony od domeny a nazwa sieciowa komputera powinna być unikalna. Ustawienia systemu można znaleźć w Panelu Sterowania grupa Zabezpieczenia –>System. 


Po ponownym uruchomieniu komputera należy odszukać i uruchomić w menu Start aplikację Kreator konfiguracji łącznika systemu Windows Server Essentials

 

Po uruchomieniu kreatora należy wybrać serwer z którym komputer kliencki ma się łączyć. Kreator sam wyszukuje dostępne w sieci serwery ale też daje możliwość wpisania adresu serwera ręcznie. Kolejny krok to wpisanie danych uwierzytelniania oraz dodanie opisu dla komputera. Komputer zostanie automatycznie dodany do domeny oraz pojawi się ikona stanu na pasku Start.

Zapisz

,