Instalacja Joomla

Instalacja Joomla

Pobranie pakietu joomla

 1. Przejście do folderu
   /src/$ cd /usr/src
 2. Fizyczne pobranie pliku na dysk
  sudo wget https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/download/3.4.1/Joomla_3.4.1-Stable-Full_Package.zip
 3. Instalacja pakietu unzip
  sudo apt-get install unzip
 4. Stworzenie folderu o dowolnej nazwie – folder będzie przechowywał pliki systemu joomla
  sudo mkdir /var/www/html/joomla
  
 5. Rozpakowanie archiwum do stworzonego folderu
  sudo unzip -d /var/www/html/joomla joomla_3.4.1-Stable-Full_Package.zip
 6. Nadanie praw do folderu joomla
  sudo chown -R www-data.www-data /var/www/html/joomla/

  oraz

  sudo chmod -R 775 /var/www/html/joomla/

Tworzenie bazy danych dla strony www

$ mysql -u root -p
 mysql> CREATE DATABASE strona1DB;
 mysql> CREATE USER uzytkownik IDENTIFIED BY 'hasloUzytkownika';
 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON strona1DB. *TO uzytkownik@localhost IDENTIFIED BY 'hasloUzytkownika';
 mysql> FLUSH PRIVILEGES;
 mysql> EXIT

strona1DB – dowolna nazwa dla bazy danych strony www uzytkownik@localhost – uzytkownik – dowolna nazwa dla użytkownika (administratora) bazy danych hasloUzytkownika – dowolne hasło – proste hasło dla lokalnej strony (niewidocznej z internetu), dla strony widocznej z internetu zalecane jest stworzenie bardzo silnego hasła.

Instalacja systemu Joomla

 1. Otworzyć przeglądarkę www i wpisać adres serwera, na którym pobrany jest pakiet Joomla np: 10.0.0.50/joomla , 192.168.1.50/joomla
  Na ekranie powinna pojawić się strona z kreatorem instalacji systemu joomla. Strona ma 3 zakładki
 2. Konfiguracja witryny – należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką język – jest to język instalacji systemu
  Nazwa witryny – jaką nazwę będzie nosić witryna
  E-mail administratora
  Nazwa administratora – (np: admin)
  Hasło administratora – dla strony dostępnej z internetu hasło powinno być skomplikowane ze względów bezpieczeństwa
 3. Baza danych
  Typ bazy danych – wybrać MySql
  Nazwa użytkownika – wpisać nazwę wybraną w 2-gim kroku (tworzenie bazy danych)
  Hasło – takie samo jak w 2-gim kroku (tworzenie bazy danych)
  Reszta pól bez zmian
 4. Podsumowanie
  1. Należy wybrać czy chcemy instalować przykładowe dane w naszej witrynie
  2. Dla ułatwienia można wybrać opcję wysłania konfiguracji na podanego wcześniej maila
  3. Na ostatnich pozycjach strony znajduje się podsumowanie wszelkich ustawień – żadne z nich nie powinny być koloru czerwonego
  4. Po wykonaniu kroku wyżej należy kliknąć przycisk Instaluj
 5. Po instalacji na kolejnej stronie należy odnaleźć przycisk odpowiedzialny za instalacje języków dla strony. Będzie to kreator z listą dostępnych języków, należy wybrać odpowiedni i kliknąć dalej. Kolejnym krokiem jest wybranie domyślnego języka dla witryny oraz zaplecza strony. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku dalej.

 6. Ostatnim krokiem w instalacji systemu joomla jest usunięcie plików instalacyjnych (pomarańczowe pole z przyciskiem usuń pliki instalacyjne)
 7. W przypadku gdy instalowane były przykładowe dane można już oglądać gotową stronę www adres_ip_servera/joomla
  bądź przejście do zaplecza strony
  adres_ip_servera/joomla/administrator

 

,