Linux klinet Active Directory

Linux klinet Active Directory

Linux klinet Active Directory

Active directory(AD) jest usługą katalogową lub inaczej bazą danych zawierającą dane o użytkownikach, komputerach oraz wszelkich ustawieniach ich dotyczących. Jednym z celów usługi AD jest uwierzytelnianie użytkowników i komputerów w sieci firmowej opartej o domenę. Dzięki domenie i active directory można zarządzać komputerami oraz całą siecią z jednego miejsca. System Linux umożliwia podłączenie się do usługi AD systemu windows server i logowanie się za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła w dowolnym systemie.

Instrukcja instalacji niezbędnych programów w systemie ubuntu server 12

 1. W pierwszej kolejności sprawdzić i dodać adres DNS serwera AD do pliku interfaces.
 2. zainstalować “likewise-open”
  sudo apt-get install likewise-open
 3. Następnie wykonać dodać system linux do domeny windows
  sudo domainjoin-cli join nazwa.domeny administrator
 4. Na koniec należy dodać grupy użytkowników (z uprawnieniami administratora) z domeny do systemu linux
  1. przejść do katalogu poleceniem
   cd /etc/
  2. otworzyć plik sudoers
   mcedit sudoers

   – program z pakietu mc

  3. Za linijką
    "#members of the admin group may gain root privilleges"

   dodać:

   %nazwa\\linux_admins ALL-(ALL) ALLnazwa

   – w przypadku gdy domena to np. nazwa.local
   linux_admins – nazwa grupy dla administratorów systemu linux

  4. wylogować
  5. zalogować się za pomocą nazwy użytkownika z AD
   nazwa\nazwaużytkownika

 

,