Własny serwer WWW

Własny serwer WWW

Własny serwer WWW

W artykule przedstawiona jest instrukcja dotycząca konfiguracji serwera www na Linux Ubuntu Serwer 14.04.

Przygotowanie serwera oraz pobranie plików systemu joomla

 1. Instalacja LAMP SERVER (Apache-MySQL-PHP)
  $sudo apt-get install lamp-server
 2. Tworzenie bazy danych dla strony www
  $ mysql -u root -p
   mysql> CREATE DATABASE strona1DB;
   mysql> CREATE USER uzytkownik IDENTIFIED BY 'hasloUzytkownika';
   mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON strona1DB. *TO uzytkownik@localhost IDENTIFIED BY 'hasloUzytkownika';
   mysql> FLUSH PRIVILEGES;
   mysql> EXIT
   

  strona1DB – dowolna nazwa dla bazy danych strony www
  uzytkownik@localhost – uzytkownik – dowolna nazwa dla użytkownika (administratora) bazy danych
  hasloUzytkownika – dowolne hasło – proste hasło dla lokalnej strony (niewidocznej z internetu), dla strony widocznej z internetu zalecane jest stworzenie bardzo silnego hasła.

 3. Konfiguracja Apache
  $ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/joomla.conf
  $ sudo a2ensite joomla
  $ sudo service apache2 restart

Po powyższych instrukcjach serwer www jest już gotowy do pracy. Teraz wystarczy zainstalować odpowiedni system zarządzania treścią (joomla bądź wordpress) lub samemu zacząć tworzenie stron www od zera.

,